بلیط بالی اندونزی


ساعت و روز پرواز تهران به بالی :


 بلیط قطر ایرویز ( QATAR AIRWAYS )


پرواز غیر مستقیم قطری ( قطر ایر ویز ) به مقصد بالی همه روزه  از مسیر تهران – دوحه – بالی (IKA – DOH – DPS ) در مسیر رفت و مسیر بالیدوحه – تهران ( DPS – DOH – IKA ) انجام می شود . هواپیمایی قطر از تهران به مقصد دوحه ( DOHA ) ساعت 04:40 ، 11:35 و 22:40 پرواز دارد . مدت زمان پرواز از فرودگاه امام خمینی  تا فرودگاه HAMAD INTL دو ساعت و پنج دقیقه می باشد . ادامه مسیر از دوحه به شهر بالی همه روزه و ساعت 02:45 ، 08:15 و 17:35 بامداد می باشد . هواپیمای قطر بعد از 09:45 دقیقه در ساعت  به بالی می رسد  . نام فرودگاه دنپاسار   DENPASAR( بالی ) NGURAH RAI  می باشد .


بلیط امارات ( EMIRATES AIRWAYS )


پرواز غیر مستقیم امارات ( امارات ایر ویز ) به مقصد بالی همه روزه  از مسیر تهران – دبی – بالی (IKA – DXB – DPS ) در مسیر رفت و مسیر بالیدبی – تهران ( DPS – DXB – IKA ) انجام می شود . هواپیمایی قطر از تهران به مقصد دبی ( DUBAI ) ساعت 01:05 ، 05:25  ، 11:40 و 19:10 پرواز دارد . مدت زمان پرواز از فرودگاه امام خمینی  تا فرودگاه دبی دو ساعت و بیست دقیقه می باشد . ادامه مسیر از دبی به شهر بالی همه روزه و ساعت 01:25 ، 09:10  می باشد . هواپیمای امارات بعد از 09:10 دقیقه به بالی می رسد  . نام فرودگاه دنپاسار   DENPASAR( بالی ) NGURAH RAI  می باشد .

خدمات ما در مسیر بالی و اندونزی عبارت است از :
 •  ارزانترین پرواز اندونزی
 •  ارزانترین پرواز بالی
 •  ارزانترین پرواز جاکارتا
 •  بلیط ارزان بالی
 •  بلیط ارزانقیمت بالی
 •  بلیط اندونزی نوروز 97
 •  بلیط اندونزی نوروز 98
 •  بلیط اندونزی نوروز 99
 •  بلیط بالی آبان 98
 •  بلیط بالی آبان 99
 •  بلیط بالی آذر 98
 •  بلیط بالی آذر 99
 •  بلیط بالی اردیبهشت 98
 •  بلیط بالی اردیبهشت 99
 •  بلیط بالی اسفند 98
 •  بلیط بالی اسفند 99
 •  بلیط بالی بهار 97
 •  بلیط بالی بهار 98
 •  بلیط بالی بهار 99
 •  بلیط بالی بهمن 98
 •  بلیط بالی بهمن 99
 • بلیط بالی تابستان 1402
 •  بلیط بالی تابستان 98
 •  بلیط بالی تابستان 99
 •  بلیط بالی تیر 98
 •  بلیط بالی تیر 99
 •  بلیط بالی خرداد 98
 •  بلیط بالی خرداد 99
 •  بلیط بالی دی 98
 •  بلیط بالی دی 99
 • بلیط بالی سنگاپور نوروز 1402
 •  بلیط بالی سنگاپور نوروز 98
 •  بلیط بالی سنگاپور نوروز 99
 •  بلیط بالی شهریور 98
 •  بلیط بالی شهریور 99
 • بلیط بالی عید 1402
 •  بلیط بالی عید 98
 •  بلیط بالی عید 99
 •  بلیط بالی فروردین 98
 •  بلیط بالی فروردین 99
 •  بلیط بالی مرداد 98
 •  بلیط بالی مرداد 99
 •  بلیط بالی مهر 98
 •  بلیط بالی مهر 99
 • بلیط بالی نوروز 1402
 •  بلیط بالی نوروز 98
 •  بلیط بالی نوروز 99
 •  بلیط تهران اندونزی
 •  بلیط تهران بالی
 •  بلیط تهران جاکارتا
 •  بلیط تک اندونزی با ایر آسیا
 •  بلیط تک اندونزی با پرواز
 •  بلیط تک اندونزی با پرواز امارات
 •  بلیط تک اندونزی با پرواز قطری
 •  بلیط تک اندونزی با پرواز ماهان
 •  بلیط تک بالی با پرواز امارات
 •  بلیط تک بالی با پرواز ایراسیا
 •  بلیط تک بالی با پرواز تای ایر ویز
 •  بلیط تک بالی با پرواز قطری
 •  بلیط تک بالی با پرواز ماهان
 •  بلیط تک جاکارتا با پرواز امارات
 •  بلیط تک جاکارتا با پرواز تای ایر ویز
 •  بلیط تک جاکارتا با پرواز قطر ایر ویز
 •  بلیط تک جاکارتا با پرواز ماهان
 • بلیط جاکارتا نوروز 1402
 •  بلیط جاکارتا نوروز 98
 •  بلیط جاکارتا نوروز 99
 •  بلیط دقیقه نود بالی
 •  بلیط لحظه آخری بالی
 •  تور چارتر اندونزی
 •  تور چارتر بالی
 •  تور چارتر جاکارتا
 •  ساعت پرواز تهران اندونزی
 •  ساعت پرواز تهران بالی
 •  ساعت پرواز تهران جاکارتا
 •  قیمت بلیط اندونزی ارزان
 •  قیمت بلیط اندونزی رفت و برگشت
 •  قیمت بلیط اندونزی ماهان
 •  قیمت بلیط بالی ارزان
 •  قیمت بلیط بالی رفت و برگشت
 •  قیمت بلیط بالی ماهان
 •  قیمت بلیط جاکارتا ارزان
 •  قیمت بلیط جاکارتا رفت وبرگشت
 •  قیمت بلیط جاکارتا ماهان
 •  قیمت بلیط هواپیما به اندونزی
 •  قیمت بلیط هواپیما به بالی
 •  قیمت بلیط هواپیما به جاکارتا
 •  قیمت پرواز مستقیم به بالی
 •  لیست قیمت بلیط اندونزی
 •  لیست قیمت بلیط بالی
 •  لیست قیمت بلیط جاکارتا
 •  پرواز مستقیم اندونزی
 •  پرواز مستقیم بالی
 •  پرواز مستقیم به بالی
 •  پرواز مستقیم جاکارتا
 • پرواز مستقیم سنگاپور بالی