جهت دریافت بهترین قیمت تور و هتل و خدمات و راهنمایی خرید و جاذبه های گردشگری با ما در تماس باشید .

 


بهترین تور با کمترین قیمت حق شماست .


تماس : 02188503377


ردیف

معرفی

توضیحات

1

مجری مستقیم  تور بالی – کارگزار بالی – هتل – تور – اندونزی

پکیج 3 ( سه ) شب بالی – پکیج 7 ( هفت ) شب بالی – ویزای اندونزی – پکیج بالی کوالالامپور ( مالزی ) – پکیج بالی سنگاپور – پکیج بالی جاکارتا – پکیج بالی بانکوک

2

مجری مستقیم  تور سنگاپور – کارگزار سنگاپور – هتل – تور – مالزی

پکیج 3 ( سه ) شب سنگاپور – پکیج 7 ( هفت ) شب سنگاپور – ویزای سنگاپور – پکیج سنگاپور کوالالامپور ( مالزی ) – پکیج سنگاپور بالی – پکیج سنگاپورجاکارتا – پکیج سنگاپور بانکوک – پکیج سنگاپور لنکاوی – پکیج سنگاپور پنانگ – پکیج کوالالامپور صاباح

3

مجری مستقیم تور لنکاوی – کارگزار لنکاوی – هتل – تور

پکیج 3 ( سه ) شب لنکاوی – پکیج 7 ( هفت ) شب لنکاوی –پکیج لنکاوی کوالالامپور ( مالزی ) – پکیج لنکاوی سنگاپور – پکیج لنکاوی جاکارتا – پکیج لنکاوی پنانگ – پکیج لنکاوی صاباح

4

مجری مستقیم تور پنانگ – کارگزار پنانگ – هتل – تور

پکیج 3 ( سه ) شب پنانگ – پکیج 7 ( هفت ) شب پنانگ –پکیج پنانگ کوالالامپور ( مالزی ) – پکیج پنانگ سنگاپور – پکیج پنانگ جاکارتا – پکیج  پنانگ  لنکاوی– پکیج پنانگ صاباح

5

مجری مستقیم تور صاباح – کارگزار صاباح – هتل – تور

پکیج 3 ( سه ) شب صاباح – پکیج 7 ( هفت ) شب صاباح –پکیج صاباح کوالالامپور ( مالزی ) – پکیج صاباح سنگاپور – پکیج صاباح بالی – پکیج  صاباح  لنکاوی– پکیج صاباح پنانگ

6

مجری مستقیم تور بانکوک – کارگزار بانکوک – هتل – تور – تایلند

پکیج 3 ( سه ) شب بانکوک – پکیج 7 ( هفت ) شب بانکوک – پکیج بانکوک کوالالامپور ( مالزی ) – پکیج بانکوک سنگاپور – پکیج بانکوک بالی – پکیج بانکوک پوکت – پکیج بانکوک پاتایا – پکیج بانکوک سامویی – پکیج بانکوک کامبوج

7

مجری مستقیم تور پاتایا – کارگزار پاتایا – هتل – تور – تایلند

پکیج 3 ( سه ) شب پاتایا – پکیج 7 ( هفت ) شب پاتایا – پکیج پاتایا کوالالامپور ( مالزی ) – پکیج پاتایا سنگاپور – پکیج پاتایا بالی – پکیج پاتایا پوکت – پکیج پاتایا بانکوک – پکیج پاتایا سامویی – پکیج پاتایا کامبوج

8

مجری مستقیم تور پوکت – کارگزار پوکت – هتل – تور – تایلند

پکیج 3 ( سه ) شب پوکت – پکیج 7 ( هفت ) شب پوکت – پکیج پوکت کوالالامپور ( مالزی ) – پکیج پوکت سنگاپور – پکیج پوکت بالی – پکیج پوکت پاتایا – پکیج پوکت بانکوک – پکیج پوکت سامویی – پکیج پوکت کامبوج

9

مجری مستقیم تور سامویی – کارگزار ساموئی – هتل – تور – تایلند

پکیج 3 ( سه ) شب سامویی – پکیج 7 ( هفت ) شب سامویی – پکیج سامویی کوالالامپور ( مالزی ) – پکیج سامویی سنگاپور – پکیج سامویی بالی – پکیج سامویی پاتایا – پکیج سامویی بانکوک – پکیج سامویی پوکت – پکیج سامویی کامبوج

10

مجری مستقیم تور کامبوج – کارگزار کامبوج – هتل – تور

پکیج 3 ( سه ) شب کامبوج – پکیج 7 ( هفت ) شب کامبوج – پکیج کامبوج کوالالامپور ( مالزی ) – پکیج کامبوج سنگاپور – پکیج کامبوج بالی – پکیج کامبوج پاتایا – پکیج کامبوج بانکوک – پکیج کامبوج سامویی – پکیج کامبوج پوکت

11

مجری مستقیم تورهانوی – کارگزار هانوی – هتل – تور – ویتنام

پکیج 3 ( سه ) شب هانوی – پکیج 7 ( هفت ) شب هانوی – پکیج هانوی کوالالامپور ( مالزی ) – پکیج هانوی سنگاپور – پکیج هانوی بالی – پکیج هانوی پاتایا – پکیج هانوی بانکوک – پکیج هانوی سامویی – پکیج هانوی پوکت – پکیج هانوی هوشیمینه – پکیج هانوی هوشیمینه کشتی کروز– ویزای ویتنام

12

مجری مستقیم تور هوشیمینه – کارگزار هوشی مینه – هتل – تور – ویتنام

پکیج 3 ( سه ) شب هوشیمینه – پکیج 7 ( هفت ) شب هوشیمینه – پکیج هوشیمینه کوالالامپور ( مالزی ) – پکیج هوشیمینه سنگاپور – پکیج هوشیمینه بالی – پکیج هوشیمینه پاتایا – پکیج هوشیمینه بانکوک – پکیج هوشیمینه سامویی – پکیج هوشیمینه پوکت – پکیج هوشیمینه هوشیمینه – پکیج هوشیمینه هانوی کشتی کروز– ویزای ویتنام

13

مجری مستقیم تور دبی – کارگزار دبی– هتل – تور – امارات

پکیج 3 ( سه ) شب دبی – پکیج 7 ( هفت ) شب دبی – ویزای دبی – ویزای 14روزه ( چهارده روزه ) دبی – ویزای 1ماهه ( یکماهه ) دبی – ویزای 3 ماهه ( سه ماه ) دبی – ویزای یکبار ورود – ویزای مولتی ( چند بار ورود ) امارات

14

مجری مستقیم تور باکو – کارگزار باکو – هتل – تور – آذربایجان

پکیج باکو – ویزای آذربایجان – ویزای باکو – ویزای عادی باکو – ویزای ارجنت ( فوری ) باکو

15

مجری مستقیم تور بلگراد – کارگزار بلگراد – هتل – تور– صربستان

پکیج 3 شب ( سه )  بلگراد – پکیج صربستان

16

مجری مستقیم تور استانبول – کارگزار استانبول – هتل – تور – ترکیه

پکیج استانبول – پکیج استانبول کوش آداسی – پکیج استانبول آنتالیا – پکیج استانبول مارماریس – پکیج استانبول ازمیر – پکیج استانبول آلانیا

17

مجری مستقیم تور ازمیر – کارگزار ازمیر – هتل – تور – ترکیه

پکیج ازمیر – پکیج ازمیر کوش آداسی – پکیج ازمیرآنتالیا – پکیج ازمیرمارماریس – پکیج ازمیراستانبول – پکیج ازمیر آلانیا

18

مجری مستقیم تور آنتالیا – کارگزار آنتالیا – هتل – تور – ترکیه

پکیج آنتالیا – پکیج آنتالیا کوش آداسی – پکیج آنتالیا  ازمیر – پکیج آنتالیا مارماریس – پکیج آنتالیا استانبول – پکیج آنتالیا آلانیا

19

مجری مستقیم تور کوش آداسی – کارگزار کوش آداسی – هتل – تور – ترکیه

پکیج کوش آداسی – پکیج کوش آداسی آنتالیا – پکیج کوش آداسی ازمیر – پکیج کوش آداسی مارماریس – پکیج کوش آداسی استانبول – پکیج کوش آداسی آلانیا

20

مجری مستقیم تور آلانیا – کارگزار آلانیا – هتل – تور – ترکیه

پکیج آلانیا – پکیج آلانیا کوش آداسی – پکیج آلانیا ازمیر – پکیج آلانیا مارماریس – پکیج آلانیا استانبول – پکیج آلانیا آنتالیا

21

مجری مستقیم تور تفلیس – کارگزار تفلیس – هتل – تور – گرجستان

پکیج تفلیس – پکیج تفلیس باتومی – پکیج تفلیس استانبول

22

مجری مستقیم تور باتومی – کارگزار باتومی – هتل – تور – گرجستان

پکیج باتومی – پکیج باتومی تفلیس – پکیج باتومی استانبول

23

مجری مستقیم تور ایروان – کارگزار ایروان – هتل – تور – ارمنستان

پکیج ایروان – پکیج ارمنستان

نوروز – فروردین – اردیبهشت – خرداد – تیر – مرداد – شهریور – مهر – آبان – آذر – دی – بهمن – اسفند – عید – 96 – 97 – 98 – 1397


مجري مستقيم تور بالي | مجري مستقيم تور سنگاپور | مجري مستقيم تور لنكاوي | مجري مستقيم تور پنانگ | مجري مسقيم تور چین | مجري مستقيم تور صربستان | مجري مستقيم تور قبرس شمالي | مجري مستقيم تور گوانجو  | مجري مستقيم تور شانگهاي | مجري مستقيم تور جاكارتا | مجري مستقيم تور اندونزي | مجري مستقيم تور قشم | مجري مستقيم تور مشهد | مجري مستقيم تور اذربایجان | مجري مستقيم تور باكو | مجري مستقيم تور دبي | مجري مستقيم تور امارات | مجري مستقيم تور مارماريس | مجري مستقيم تور بدروم | مجري مستقيم تور انتاليا | مجري مستقيم تور هند | مجري مستقيم تور كوالالامپور| مجري مستقيم تور مالزي | مجري مستقيم تور تايلند | مجري مستقيم تور بانكوك | مجري مستقيم تور پاتایا | مجري مستقيم تور پوکت | مجري مستقيم تور سيشل


برای دریافت پکیج ها تماس بگیرید و آدرس ایمیل خود را به کارشناسان این شرکت اعلام نمائید .


آژانس هواپیمایی در محدوده مطهری : امیرساعی پرواز
88503377